Velkommen Til Finnøy Betong

Velkommen Til Finnøy Betong AS

finnoybetong-0018

Om oss

Finnøy Betong as er et entreprenørfirma lokalisert på Finnøy i Ryfylke, like utenfor Stavanger. Bedriften ble etablert i 1995 som ferdigbetongprodusent. I 1999 utvidet vi produksjonen til også å omfatte betongelement. Betongelement er vår største varegruppe.

Elementene fra Finnøy Betong as leveres i de størrelser, farger og struktur en måtte ønske. Finnøy Betong as har i dag 25 ansatte og omsetter for 54mill årlig (2016)