<h2>SAMAN ER VI STERKE</h2><h2>SOM BETONG!</h2> <h2>SAMAN ER VI STERKE</h2><h2>SOM BETONG!</h2> <h2>SAMAN ER VI STERKE</h2><h2>SOM BETONG!</h2> <h2>SAMAN ER VI STERKE</h2><h2>SOM BETONG!</h2> <h2>SAMAN ER VI STERKE</h2><h2>SOM BETONG!</h2> <h2>SAMAN ER VI STERKE</h2><h2>SOM BETONG!</h2> <h2>SAMAN ER VI STERKE</h2><h2>SOM BETONG!</h2> <h2>SAMAN ER VI STERKE</h2><h2>SOM BETONG!</h2> <h2>SAMAN ER VI STERKE</h2><h2>SOM BETONG!</h2>

VELKOMMEN TIL

Finnøy Betong AS black logo

Finnøy Betong AS er et entreprenørfirma lokalisert på Finnøy i Ryfylke, like utenfor Stavanger. Bedriften ble etablert i 1995 som ferdigbetongprodusent.

I 1999 utvidet vi produksjonen til også å omfatte betongelement. Betongelement er vår største varegruppe.