Ferdig Betong

Levering av ferdigbetong

SAMAN ER VI STERKE SOM BETONG!

Finnøy Betong as har inngått samarbeidsavtale med Sandnes & Jærbetong as om transport av ferdigbetong fra juni 2019. Levering av ferdigbetong vil fremdeles bli administrert fra Thomas hos Finnøy Betong as. (tlf 93066482 / post@finnoybetong.no)

Fordelen er at vi kan etterfylle til meget prisgunstig m3 pris frå vårt blandeverk på Finnøy, samtidig ha tilgang på en større bilpark

Godkjenning kontrollrådet:

HMS datablad
Alminnelig salgs – og leveringsbetingelser