HMS & Kvalitet

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HMS arbeid i Finnøy Betong AS har til hensikt å sikre, trygge og legge til rette gode arbeidsforhold.

HMS kravene finner vi i vårt internkontrollsystem (KS – System)

Vi utfører kvalitetskontrollsjekk/sjekklister før hvert prosjekt. Hensikten med dette er for å ivareta oppfølging av sikkerhet, kvalitet og hensyn under transport, heising og montering av betongelement for våre ansatte.

 

KVALITETS-POLITIKK

Veilede kunden i valg av rett betongkvaliteten eller hensiktsmessig elementtype til sin konstruksjon.

Sette kunden i sentrum og betjene hans behov både på betongprodukt og montasje Kunne dokumentere kvaliteten og avviks behandle alle uregelmessigheter som kan ha innvirkning på kvaliteten

 

KVALITETS-SYSTEM

Fabrikken er godkjent av kontrollrådet for Betongprodukter.

Kvalitetshåndboken gir et bilde av fabrikkens organisering og faglige kvalifikasjoner, produksjonsopplegg, maskinelt utstyr, kvalitetssjekk på maskiner og instrumenter, på hvilken måte eventuelle avvik blir behandlet og hvordan intern revisjon sikrer videre utvikling