Ferdig Betong

Klikk her for prisliste

Siden oppstarten i 1995 har Finnøy Betong as levert ferdigbetong fra sitt anlegg på Finnøy. I 2012 installerte vi nytt Haarup blandeverk med Vision betongstyring

Fabrikken er godkjent for levering i ”Utvidet kontroll” av Kontrollrådet for betongprodukt, og er klassifisert i henhold til NS-EN 206-1, dvs. alle typer fabrikkblandebetong.

Foruten levering til egen element produksjon produserer vi ferdigbetong for kunder i store deler av Rogaland.

Med to biler á 8 m3 og 1 stk pumpebil med rekkevidde på 28 meter kan vi levere ferdigbetong til alle typer og størrelser av prosjekter. Vår hittil største leveranse er til Finnfasttunellen med ca 25 000 m3 betong. Her ble betong levert natt og dag over en periode på tre år.

Vi har resepter for alle typer støpe arbeid, for eksempel gulv, grunnmur, dekkestøp, sprøytebetong og kaier. For å sikre beste kvalitet blir betongen kontrollert i vårt laboratorium og analysert gjennom Vision betongstyring for testresultat og rapport. All dokumentasjon fremlegges for kunde på forespørsel.

Godkjenning kontrollrådet:

Sertifikat
HMS datablad
Alminnelig salgs – og leveringsbetingelser